Město Louny - zajímavá místa

Kostel sv. Mikuláše

město Louny Jedno z vrcholných děl české pozdní gotiky. Postaven po požáru 25. března 1517 na místě původního kostela hutí královského architekta Benedikta Rejta. Dílo s 60 m vysokou věží bylo dokončeno roku 1538. Chrám je trojlodní, s krouženou klenbou a jehlancovou střechou. Vyřezávaný oltář vyrobil v letech 1701–1706 sochař Jeroným Kohl se svým žákem Františkem Preissem. Na konci 19. století byl kostel opraven pod vedením Josefa Mockera a Kamila Hilberta. V současné době je zpřístupněn ochoz věže.

Žatecká brána, opevnění z 15. století

Jediná zachovalá brána z roku 1500. Dochovaly se ještě dvě dělové bašty a velká část vnějšího opevnění, které vznikalo v 2. polovině 15. století. Na severní straně (ulice Pod Šancemi) zachovaná hranolová věž a náznak kruhových bašt.

Kotěrova dělnická kolonie

Skládá se z rodinných domků pro zaměstnance železničních opraven. Projektoval roku 1909 Jan Kotěra. Kolonie tvoří zajímavý stavební komplex, který nebyl v důsledku války dokončen. Jeho součástí měl být i kostel, škola a sociální služby.

Galerie

Nachází se v objektu městského pivovaru po rekonstrukci, kterou provedl roku 1998 architekt Emil Přikryl. Stálou expozicí je české abstraktní umění 20. století, hlavně českého geometrického konstruktivismu. Jeho představiteli v Lounech jsou Zdeněk Sýkora s Vladislavem Mirvaldem.

Muzeum

Lounské muzeum sídlí v gotickém domě Sokolů z Mor poblíž Mírového náměstí. Stálá expozice se zabývá dějinami husitství v severozápadních Čechách. V ostatních prostorách se konají krátkodobé výstavy.

Funkcionalistický kostel

Kostel FS Českobratrské církve evangelické, postaven roku 1932 podle projektu lounského architekta Pavla Bareše. Je velmi hodnotnou ukázkou funkcionalistické církevní architektury 40. let. K základnímu objektu kostela přistavěli v roce 1936 byt faráře a dobová zpráva uvádí, že i tak není projekt zcela realizován. Základní skeletová železobetonová konstrukce odlehčuje nosnost zdiva a projektant posunutím řady oken ke korunní římse dosáhl zlepšení osvětlení vnitřních prostor.

Okolí Loun

Libochovice

Rodiště světově proslulého fyziologa J.E. Purkyně. Místní renesanční zámek, který byl později přebudovaný na barokní, patří mezi národní kulturní památky. Součástí zámeckého areálu je francouzská zahrada a na ni navazující anglický park.

Státní zámek Krásný Dvůr

Barokní zámek jehož současné expozice jsou cenná malířská díla českých a evropských autorů, porcelán, sklo, dobový nábytek, lovecké zbraně a další ukázky dovednosti historických řemeslníků. Zámek obklopuje rozlehlý park na ploše 100 ha. Park je protkán kanály z pěti rybníků a doplněn řadou empírových a romantických staveb: Čínský pavilon, Pánův templ. obelisk, gotický chrámek, poustevna aj. Otevírací doba květen - srpen: 9.00 - 12.00, 13.00 - 18.00 hod. září: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.

Budyně nad ohří

Městečko se nachází v Terezínské kotlině. Vodní hrad byl přestavěn roku 1585 na renesanční zámek. V objektu se nachází městské muzeum (otevřeno v sezóně).

Házmburk

Zříceniny gotického hradu na čedičovém kopci Českého středohoří, zdaleka viditelná dominanta kraje. Dochovány dvě věže, kulatá černá, ze které je pěkný výhled do dalekého okolí a hranolová bílá. Jsou zde k vidění i zbytky paláce a dalších staveb, studna a hradební zdi.

Panenský Týnec

Torzo týneckého chrámu klarisek, patří k nejcennějším a nejpůsobivějším památkám okresu. Údajně se v presbytáři nedostaveného klášterního chrámu nachází silná pozitivní zóna, která příznivě působí na lidské zdraví.

Peruc

Nejvyhledávanějším místem je Boženina studánka a mohutný Oldřichův dub, obvod jeho kmene je 745cm a stáří cca. 1000 let. V obci se nachází kostel sv. Petra a Pavla a trojkřídlý rokokový patrový zámek, kde pobýval malíř Emil Fila.

Líčkov

Barokní zámek z druhé poloviny 16. století, v němž působil malíř Oskar Brázda, a kde se dnes nachází galerie jeho obrazů. Zámek Líčkov je přístupný pro veřejnost v sobotu a neděli od 10 do 17 hod.

Březno

Asi kilometr od obce se na pravém břehu řeky Ohře nachází skanzen rekonstruovaných pravěkých a raně středověkých staveb.

Slavětín

První zmínka o Slavětíně pochází z roku 1268. V té době zde už stál románský kostel sv. Jakuba, kde lze vidět výjevy ze života Krista, Panny Marie a dalších světců a také renesanční oltář z roku 1531. Slavětínské malby patří k nejlépe zachovaným a uceleným souborum v Čechách. Západně od obce stojí osmiboká raně barokní kaple Navštívení Panny Marie z roku 1677. Na severozápadním okraji obce, asi 1km od kaple, se nachází menhir Baba, kámen ze železitého pískovce výšky 1,9m.

Ročov

Městečko založené Kolovraty v polovině 14. století. Barokní kostel postavený K. I. Dienzenhoferem podle plánů G. Santeniho. je jedním z vrcholných děl barokní architektury, dochovaly se zde vzácné kamenné sochy z doby Karla IV.

Domoušice

V okolí Domoušic se nalézají tajuplné kounovské kamenné řady, geologicko-archeologická zajímavost a zřícenina hradu Pravda, jenž je největší hradní zříceninou v okrese Louny.